Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » Basen

Basen

W trakcie zajęć na pływalni opieramy się na metodach bazujących na praktycznym działaniu i pokazie. Ze względu na specyfikę zaburzeń, występujących u naszych podopiecznych, metody słowne są ograniczane do minimum. Zajęcia są realizowane w formie różnorodnych zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń naśladowczych. W początkowej fazie nauki skupiamy się na pracy nad lękami i nadwrażliwościami związanymi z wodą. Wszystkie czynności i zadania są wykonywane przy wsparciu ze strony nauczyciela, aż do momentu samodzielnego ich opanowania przez ucznia.

Cele ogólne:

 • kształtowanie samokontroli i doskonalenie samoobsługi
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • zapoznanie z formami zabawy w wodzie
 • zapoznanie z elementarną wiedza dotyczącą zagrożeń związanych z wodą – wyrabianie nawyków
 • rozwijanie cech charakteru takich jak: wytrwałość, samodzielność, odwaga.

Cele edukacyjne:

 • opanowanie czynności higienicznych „przed i po” korzystaniu z basenu
 • wyrobienie nawyków dbałości o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących
 • zapoznanie i oswojenie się ze środowiskiem wodnym
 • opanowanie podstawowych umiejętności pływania
 • poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • wprowadzenie do rekreacji ( czerpanie radości z aktywności w wodzie).