Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » Fizjoterapia

Fizjoterapia

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola są objęte opieką fizjoterapeuty.

Na początku każdego roku przedszkolnego przechodzą badania przesiewowe, tzn. ocenę postawy ciała oraz możliwości ruchowych. W razie potrzeby terapeuta spotyka się z rodzicami i przekazuje zalecenia do domu.

Dzieci z większymi deficytami w rozwoju ruchowym, które wymagają systematycznych zajęć, kierowane są na terapię w ramach specjalistycznych zajęć przedszkolnych. Ma ona na celu poprawę równowagi, koordynacji ruchowej, czucia własnego ciała, dzięki czemu mogą osiągać nowe lub doskonalić konkretne umiejętności (np. przebieranie się, chód, wstawanie, chodzenie po schodach). Dbając o postawę ciała dzieci fizjoterapeuta wykorzystuje także ćwiczenia wzmacniające oraz rozciągające/rozluźniające dla określonych grup mięśniowych.