Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Adekwatna integracja odebranych informacji jest podstawą normalnego uczenia się, ma wpływ na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy. Ten rodzaj terapii znajduje coraz więcej zwolenników doceniających jej pozytywny wpływ na rozwój dziecka.

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii SI nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u ich podstaw. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile stwarza takie wymagania, aby dziecko było w stanie odpowiadać na te wymagania coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

Zajęcia SI odbywają się w specjalnie do tego przygotowanej Sali integracji sensorycznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt i atrakcyjne dla dzieci zabawki.

Wiele ćwiczeń odbywa się, na przygotowanych torach przeszkód czy też na piłkach rehabilitacyjnych. Dodatkowo, dziecko wykonuje różne ćwiczenia ruchowe, doświadcza zadań wszystkimi zmysłami (stymulacja słuchowa, węchowa, proprioceptywna) i uczy się prawidłowo organizować te informacje.