Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » O nas

O nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ASQ powstał z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w szczególności o dzieciach z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną.

Nasza placówka łączy w sobie ciepło małego, przydomowego przedszkola z profesjonalnym wsparciem udzielanym przez doświadczonych terapeutów. Jest to możliwie dzięki małym, maksymalnie sześcioosobowym grupom, które podlegają opiece dwóch nauczycieli – terapeutów (pedagodzy edukacji przedszkolnej, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi) oraz asystenta. Mała grupa umożliwia dzieciom uzyskanie sukcesu terapeutycznego, a terapeutom daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego z podopiecznych: modelowanie jego zachowań, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka. Dodatkowo w porozumieniu z terapeutami prowadzącymi, z dziećmi prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe specjaliści: fizjoterapeuci, terapeuci SI, logopedzi, hipoterapeuci. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.

Ideą naszego przedszkola jest wydobycie z każdego dziecka maksimum jego możliwości rozwojowych. W codziennej pracy sięgamy po terapię behawioralną, alternatywne metody komunikacji, terapię logopedyczną, trening umiejętności społecznych oraz integrację sensoryczną. Naszym celem nadrzędnym jest rozwijanie w dzieciach samodzielności i przygotowanie naszych podopiecznych do funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź placówce masowej.