Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola ASQ prowadzona jest przez cały rok!


Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu lub niepełnosprawność sprzężoną.


Chcesz zapisać dziecko do Przedszkola ASQ – ZADZWOŃ : 790449549