Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Celem zajęć logopedycznych jest usprawnianie szeroko pojętej komunikacji.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia i zabawy mające na celu min.: usprawnianie funkcji tj. oddychanie, żucie, połykanie, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, rozwijanie repertuaru dźwięków mowy, poszerzanie słownictwa biernego i czynnego, rozwijanie funkcji słuchowych, naukę budowania wypowiedzi . Terapia logopedyczna prowadzona w naszym Punkcie Przedszkolnym koncentruje się nie tylko na rozwijaniu umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy werbalnej, ale także na wdrażaniu alternatywnych i wspomagających form komunikacji (np. PCS, MAKTON, PECS, MÓWIK).

Dobór metody komunikacji zależy od możliwości i predyspozycji dziecka.

Praca logopedy nie ogranicza się tylko do zajęć indywidualnych z dzieckiem. Logopeda pracuje także z dziećmi w grupie, gdzie może w charakterze terapeuty cienia wspierać komunikacyjnie dziecko w kontakcie z rówieśnikami lub innymi nauczycielami oraz korygować na bieżąco błędy w wypowiadaniu się dzieci. Każde dziecko w naszym Punkcie Przedszkolnym jest objęte terapią logopedyczną.