Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » Terapia podstawowa

Terapia podstawowa

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola codziennie uczestniczą w półtora godzinnej sesji terapeutycznej. Główne oddziaływanie oferowane w ramach terapii podstawowej, to terapia behawioralna, której skuteczność oddziaływania na całościowe zaburzenia rozwoju jest naukowo potwierdzona.

podstawowaZajęcia realizowane są przez jednego terapeutę – tzw. terapeutę prowadzącego. Jest to osoba odpowiedzialna za diagnozę potrzeb dziecka, realizowanie wszystkich zajęć w ramach terapii podstawowej oraz kontakty z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka. Proces terapii nadzorowany jest przez certyfikowanego terapeutę behawioralnego.

Terapia podstawowa nakierowana jest na:

  • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych dzieci
  • naukę zabawy na różnym poziomie trudności (od prostych zabaw manipulacyjnych po społeczne zabawy w role)
  • rozwijanie potencjału edukacyjnego dzieci
  • redukowanie ewentualnych zachowań trudnych utrudniających uczniom funkcjonowanie w grupie
  • rozwijanie samodzielności dzieci

Głównym narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym w przedszkolu ASQ jest, kompleksowo oceniający rozwój dziecka, Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju VB-MAPP. Na podstawie badania tworzony jest Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny (IPET). W naszym przedszkolu IPET to w praktyce zestaw programów nakierowanych na główne, najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania ucznia, umiejętności. W miarę ich nabywania terapeuta systematycznie dołącza nowe programy edukacyjne, tak by utrzymać możliwie jak najszybsze tempo uczenia. W cały proces włączeni są rodzice / opiekunowie prawni naszych podopiecznych: raz w miesiącu terapeuta spotyka się z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka w celu omówienia postępów terapii i wybrania nowych celów terapii.