Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » Zajęcia przedszkolne

Zajęcia przedszkolne

Jest to krok po kroku zaplanowana praca w rówieśniczej grupie terapeutycznej, stworzonej w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

Oddziaływania pedagogiczno-terapeutyczno-psychologiczne dostosowane do różnych etapów rozwoju grupy w formie celów indywidualnych i grupowych. Praca łącząca podejście rozwojowe i behawioralne wraz z wykorzystywaniem technik zwiększających skuteczność uczenia się.

Celem i założeniem grupy przedszkolnej ASQ jest przede wszystkim adaptacja społeczna i generalizacja umiejętności, rozwijanie i usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za naukę czytania, pisania czy liczenia. Przygotowanie do wejścia w grupę rówieśniczą nieterapeutyczną wraz z ćwiczeniem kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Realizacja podstawy programowej MEN, a tym samym rozwijanie sfery poznawczej dzieci. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności szeroko rozumianej zabawy. Dbałość o współpracę między specjalistami pracującymi z dziećmi na terenie placówki ASQ, coroczne badanie poziomu funkcjonowania i poziomu postępów w terapii dziecka oraz przygotowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który zawiera zarówno cele edukacyjno-terapeutyczne wynikające z funkcjonowania dziecka w grupie, jak i w pracy indywidualnej.