Kto tworzy Przedszkole ASQ?

Magdalena Lewińska-Ochal - dyrektor, pedagog specjalny, logopeda w ASQ Przedszkole

18 lat doświadczenia

35 szkoleń

Magdalena
Lewińska-Ochal

dyrektor, pedagog specjalny, logopeda

Kamila Sowińska - terapeuta indywidualny, zastępca dyrektora w ASQ Przedszkole

7 lat doświadczenia

23 szkolenia

Kamila Sowińska

terapeuta indywidualny, zastępca dyrektora

Władysław Stanek - oligofrenopedagog w ASQ Przedszkole

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Władysław Stanek

oligofrenopedagog

Olga Berkowska - logopeda w ASQ Przedszkole

16 szkoleń

Olga Berkowska

logopeda

Monika Łagowska - terapeuta indywidualny w ASQ Przedszkole

15 szkoleń

Monika Łagowska

terapeuta indywidualny

Edyta Pękul - terapeuta indywidualny w ASQ Przedszkole

11 szkoleń

Edyta Pękul

terapeuta indywidualny

Agnieszka Majewska - terapeuta indywidualny w ASQ Przedszkole

9 szkoleń

Agnieszka Majewska

terapeuta indywidualny

Dominika Wojnarowska - fizjoterapeuta w ASQ Przedszkole

9 szkoleń

Dominika Wojnarowska

fizjoterapeuta

Renata Gawińska - terapeuta grupowy w ASQ Przedszkole

4 szkolenia

Renata Gawińska

terapeuta grupowy

Marta Dwulit - pomoc nauczyciela w ASQ Przedszkole

4 szkolenia

Marta Dwulit

pomoc nauczyciela

Emilia Onyśk - terapeuta grupowy w ASQ Przedszkole

3 szkolenia

Emilia Onyśk

terapeuta grupowy

Krystyna Jędrzejewska - terapeuta indywidualny w ASQ Przedszkole

3 szkolenia

Krystyna Jędrzejewska

terapeuta indywidualny

Kinga Grygorczuk - terapeuta indywidualny w ASQ Przedszkole

2 szkolenia

Kinga Grygorczuk

terapeuta indywidualny

Daria Sutryk - dyrektor, terapeuta indywidualny w ASQ Przedszkole

2 szkolenia

Daria Sutryk

terapeuta indywidualny

Mariola Piotrowicz - terapeuta grupowy w ASQ Przedszkole

2 szkolenia

Mariola Piotrowicz

terapeuta grupowy

Agnieszka Krajewska - pomoc nauczyciela w ASQ Przedszkole

Agnieszka Krajewska

pomoc nauczyciela

Anna Rudnik - pomoc nauczyciela w ASQ Przedszkole

Anna Rudnik

pomoc nauczyciela

Magdalena Lewińska-Ochal


O mnie:

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagog specjalny, logopeda. Ukończyłam także studia podyplomowe na SWPS w Warszawie na kierunku Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania oraz Kurs Kwalifikacyjny Zarzadzania w Oświacie. Od 2004 roku pracuję z dziećmi młodzieżą ze spektrum autyzmu. Od 14 lat moja praca zawodowa jest związana z placówkami ASQ.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 – modułowy
 • Techniki SAZ w rozwijanie mowy i komunikacji
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Techniki SAZ w pracy z grupą
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego
 • SYSABA – nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej
 • PECS – Picture exchange Comunication System – Poziom 1
 • PECS – Picture exchange Comunication System – Poziom 2
 • Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci
 • Narzędzie M- CHAT -R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Konferencja XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB, warsztat: „ Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem”
 • Autyzm i Zespół Aspergera – rozpoznanie i pomoc edukacyjno – terapeutyczna
 • Konferencja: I Zlot Behawiorystów „ Wspólnie uczyć”
 • Konferencja: II Zlot Behawiorystów : 50 lat Polskiego Behawioryzmu”
 • Konferencja Autyzm – drogi do sukcesu
 • Równowaga życia i pracy na stanowisku dyrektora
 • Kurs dla wychowawców kolonijnych
 • Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych – SOTIS
 • Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy i fizjoterapeuty
 • Praktyczne podstawy pracy z dziećmi i z autyzmem – SOTIS
 • Alternatywne Sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – DIAGNOZA AAC. SOTSOWANIE OCENY EFEKTYWNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI NIEMÓWIĄCYCH Z UŻYCIEM NARZĘDZIA „ SPRAWDZ JAK SIĘ POROZUMIEWAM”
 • Alternatywne Sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – STOPIEN I,II,III,IV
 • Szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego wsparcia będącego modyfikacją Sytemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI ( AAC)
 • Ukończenie szkoleń dla dyrektorów w ramach Akademii Dyrektora
 • Konferencja Uj : Autyzm – od nauki do praktyki
 • Ochrona danych osobowych w jednostkach Oświatowych
 • TEACH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Morlaesa
 • Ogólnopolski Kongres Pedagogów Specjalnych i terapeutów „ Seksualność, zaburzenia psychiczne, agresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – jak radzić sobie z trudnymi obszarami w pracy
 • „Echolalia- przegląd badań” _Scolaris

Władysław Stanek


O mnie:

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczyłem w szkoleniach i kursach z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także z zakresu terapii behawioralnej. Posiadam kwalifikacje terapeuty integracji sensorycznej oraz terapeuty treningu słuchowego Johansena.

Kamila Sowińska


O mnie:

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika opiekuńczo – socjalna oraz studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika. Od 2015 roku pracuję w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ASQ oraz Poradni ASQ. Ukończyłam różnorodne kursy i szkolenia, co znacząco wpłynęło na efektywność mojej pracy terapeutycznej z dziećmi.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 – modułowy
 • Techniki SAZ w rozwijanie mowy i komunikacji
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Techniki SAZ w pracy z grupą
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego
 • SYSABA – nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej
 • PECS – Picture exchange Comunication System – Poziom 1
 • PECS – Picture exchange Comunication System – Poziom 2
 • Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Narzędzie M- CHAT -R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • METODA DOBREGO STARTU M.Bogdanowicz
 • Konferencja XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB, warsztat: „ Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem”
 • Autyzm i Zespół Aspergera – rozpoznanie i pomoc edukacyjno – terapeutyczna
 • Konferencja: I Zlot Behawiorystów „ Wspólnie uczyć”
 • Konferencja: II Zlot Behawiorystów : 50 lat Polskiego Behawioryzmu”
 • Konferencja Autyzm – drogi do sukcesu
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci

Olga Berkowska


O mnie:

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, logopedia oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadam tytuł nauczyciela kontraktowego.

Interesuje się czytaniem książek o tematyce psychologicznej i pedagogicznej oraz szyciem.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 – modułowy kurs bazowy
 • „Techniki wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem”.
 • „Praktyczna nauka języka dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi”.
 • „Autystyczne spektrum zaburzeń w teorii i praktyce edukacyjnej”.
 • „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”.
 • „Metoda zachowań werbalych czyli wczesna interwencja behawiorolna”.
 • „Warsztat kreatywnego logopedy – stymulacja rozwoju dziecka. Lewa półkula. Nauka czytania, artykulacja”.
 • „Wystartuj z dyslalią”.
 • „Dysfunkcja połykania u dzieci”.
 • „Opóźniony rozwój mowy - diagnoza i terapia”.
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”.
 • „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”.
 • Kurs bazowy – „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”.
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1.
 • „Przejście z książki PECS na tablet”.
 • „Echolalia- przegląd badań” - Scolaris.

Monika Łagowska


O mnie:

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam studia na wydziale pedagogiki I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i II stopnia na kierunku pedagogika. Jestem również oligofrenopedagogiem. W wolnym czasie lubię podróżować i czytać książki.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 – modułowy kurs bazowy.
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwoju.
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji.
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ.
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego.
 • Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem.
 • Sysaba – nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej.
 • ADHD – objawy, diagnoza, terapia.
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1.
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 2.
 • Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się.
 • I Zlot Behawiorystów – Ogólnopolskie Warsztaty Szkoleniowe – Wspólnie Uczyć.
 • II Zlot Behawiorystów – Konferencja 50 lat Polskiego Behawioryzmu.
 • ADHD – zabawy i ćwiczenia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu i szkole.

Edyta Pękul


O mnie:

Jestem absolwentką PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika) oraz Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Wolny czas lubię spędzać z rodziną na wycieczkach rowerowych, podróżować i czytać książki.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 – modułowy kurs bazowy.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż.
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego.
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Techniki SAZ w pracy z grupą.
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji.
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1.
 • Szkolenie przejścia z książki PECS na tablet.
 • II Zlot Behawiorystów – Konferencja 50 lat Polskiego Behawioryzmu.
 • „Echolalia- przegląd badań” - Scolaris.

Agnieszka Majewska


O mnie:

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku Psychologia (w specjalności psychologii zdrowia i psychoterapii). Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Lubię spędzać aktywnie czas jeżdżąc na rowerze lub spacerując po lesie. W wolnych chwilach czytam książki i gotuje.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy.
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą zachowania trudne.
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji.
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego.
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami osób z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Techniki SAZ w pracy z grupą.
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1.
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 2.
 • Przejście z książki PECS na tablet.

Dominika Wojnarowska


O mnie:

Jestem absolwentką wydziału rehabilitacji na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończyłam liczne szkolenia pediatryczne – jestem terapeutą Integracji Sensorycznej oraz metody ndt – Bobath. Pracuje także metodą PNF. W swojej pracy staram się holistycznie podejść do małego pacjenta, a zbudowanie z nim pozytywnie relacji jest dla mnie priorytetem. Interesuje mnie emocjonalne podłoże dziecięcych zachowań. Prywatnie jestem mamą dwóch chłopców, instruktorem narciarstwa i pływania.

W swojej pracy staram się holistycznie podejść do małego pacjenta, a zbudowanie z nim pozytywnie relacji jest dla mnie priorytetem. Interesuje mnie emocjonalne podłoże dziecięcych zachowań. Prywatnie jestem mamą dwóch chłopców, instruktorem narciarstwa i pływania.

Szkolenia:

 • NDT-Bobath
 • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
 • PNF
 • PNF w pediatrii
 • Mobilizacja Tkanek Miękkich i Plastrowanie Dynamiczne w Pediatrii

Renata Gawińska


O mnie:

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, oraz ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Lubię kreatywne prace manualne, a w wolnej chwili lubię czytać i oglądać kryminały.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 – modułowy kurs bazowy.
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- diagnoza-terapia-masaż.
 • Kurs opiekuna wycieczek.

Marta Dwulit


O mnie:

Jestem słuchaczem Państwowej Szkoły Terapeutów Zajęciowych w Warszawie.

Interesuję się sportem, szczególnie lubię ekstremalne wycieczki górskie. W wolnej chwili czytam książki i tańczę.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy.
 • Instruktor zajęć ruchowych dla dzieci.
 • Instruktor sportu o specjalności pływanie.
 • Żywienie: dietetyka w sporcie.

Emilia Onysk


O mnie:

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” oraz studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku „Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Interesuję się psychologią społeczną i arteterapią. manualne, a w wolnej chwili lubię czytać i oglądać kryminały. Moim hobby jest szycie oraz podróżowanie.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 – modułowy kurs bazowy.
 • „Przeciwdziałania zachowaniem agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym”.
 • Język migowy- poziom podstawowy.

Krystyna Jędrzejewska


O mnie:

Jestem absolwentką psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Lubię dobre kino oraz muzykę. Moją pasją jest śpiewanie.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. 3- modułowy kurs bazowy.
 • Autyzm - praca nad zachowaniami.
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych stopień I i II .

Kinga Grygorczuk


O mnie:

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia z Socjologii stosowanej i antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie studentką Pedagogiki szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną. Ukończyłam również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz Edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Interesuje mnie praca z dziećmi. Zanim zaczęłam swoją przygodę w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ASQ, pracowałam jako animator w sali zabaw i udzielałam się jako wolontariusz podczas zajęć z hipoterapii. W wolnym czasie lubię zaczytać się w dobrej książce dotyczącej kultury Azji dalekowschodniej lub z gatunku fantasy, pójść do teatru lub na koncert.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 – modułowy kurs bazowy.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- diagnoza-terapia-masaż.

Daria Sutryk


O mnie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Interesuję się komunikacją alternatywną wykorzystywaną w terapii behawioralnej. Lubię aktywny wypoczynek oraz czytanie kryminałów, a moją pasją jest cukiernictwo.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 – modułowy kurs bazowy
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1.

Mariola Piotrowicz


O mnie:

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Interesuję się sportem i podróżami. Lubię czytać książki i aktywnie spędzać czas wolny.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3 - modułowy kurs bazowy
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza-terapia-masaż

Agnieszka Krajewska


O mnie:

Absolwentka Policealnego Studium Medycznego w Ostrówku.

Interesuję się podróżami, sztuką i zdrowym stylem życia. Lubię czytać książki oraz słuchać dobrej muzyki.

Anna Rudnik


O mnie:

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. W Orkana w Sadownem.

Interesuję się teatrem, sportem i gotowaniem. Lubię wypoczynek na świeżym powietrzu oraz podróże.

Zdjęcie zajęć w przedszkolu ASQ
Rekrutacja kończy się 31 sierpnia!
Zapisz dziecko już teraz

Kontakt

Masz pytania? Chciałbyś zobaczyć jak wygląda przedszkole od środka?

Skontaktuj się! Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Tytuł wiadomości:

Treść wiadomości:

Nasze instytucje


Logo Szkoła ASQ

ASQ Szkoła

Logo Niepubliczna Poradnia ASQ

ASQ Niepubliczna Poradnia

Logo Rehabilitacja ASQ

ASQ Rehabilitacja

Logo ASQlandia Niepubliczne Przedszkole

ASQlandia Niepubliczne Przedszkole

Logo Centrum Terapii Medek ASQ

ASQ Centrum Terapii Medek

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie plików cookies.
Kliknij żeby zamknąć